Algemene voorwaarden

Algemene bedrijfsinformatie

Vitae Maximus BV
Vestigingsadres:
Rubensstraat 54
3443GG Woerden
Telefoonnummer: 0348 50 02 94
E-mailadres: info@vitaemaximus.nl
KVK-nummer: 30279515
Btw-identificatienummer: NL821835889B01
Laatst bijgewerkt op 1 november 2019
Betr.: www.vitaemaximus.nl

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling en/of overeenkomst tot stand gekomen tussen Besteller en Vitae Maximus.

1.2 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.3 De Besteller die eenmaal op deze voorwaarden heeft besteld, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Vitae Maximus.

1.4 Vitae Maximus behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen.

2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De koopovereenkomst tussen Vitae Maximus en Besteller komt tot stand op het moment dat men een aanbieding van Vitae Maximus accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Vitae Maximus beschikbaar gestelde formulier tijdens het aankoopproces.

3 Prijs
3.1 Vitae Maximus behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te verlagen of verhogen of verzendkosten toe te voegen. Vitae Maximus zal haar Bestellers uiterlijk één maand van tevoren schriftelijk (per e-mail) informeren over een prijsverlaging en uiterlijk drie maanden van tevoren over een prijsverhoging.

3.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden alleen voor bestellingen en leveringen binnen Nederland.

4 Betaling
4.1 Besteller dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij Vitae Maximus te plaatsen.

4.2 Voor de betaling kan de Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Vitae Maximus aangeboden betalingsmogelijkheden. De eerste betaling geschiedt middels online betaling (iDEAL) of creditcard (Visa en Mastercard). Vitae Maximus brengt geen extra kosten in rekening voor het gebruik van creditcards.

4.3 Besteller wordt verzocht om eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vitae Maximus te melden.

4.4 Bij de eerste betaling geeft Besteller Vitae Maximus toestemming om de daaropvolgende betalingen (vierwekelijks termijnen) van het betreffende rekeningnummer of creditcard te innen middels automatische incasso.

4.5 In het persoonlijke ‘Mijn Vitae’ account van Besteller is een overzicht te zien van reeds gedane en toekomstige betalingen van facturen.

4.6 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Vitae Maximus gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen.

4.7 De producten blijven in eigendom van Vitae Maximus totdat Besteller de producten heeft betaald.

4.8 Facturen worden door Vitae Maximus beschikbaar gesteld onder je eigen account ‘Mijn Vitae’.

4.9 Vitae Maximus maakt gebruik van de betaaldiensten van Mollie.

5 Levering, levertijd en uitvoering
5.1 Vitae Maximus zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 De bestelling wordt verstuurd met PostNL.

5.3 De levering geschiedt op kosten van Vitae Maximus naar het bij de bestelling opgegeven adres.

5.4 Bestellingen worden afgeleverd binnen vijf tot zeven werkdagen na bestelling waarbij de bezorging alleen mogelijk is op de dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Vitae Maximus biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten berust bij Vitae Maximus tot het moment van bezorging van het product in de brievenbus van de Besteller.

6 Abonnement
6.1 Besteller krijgt na zijn bestelling automatisch iedere vier weken het Vitae Maximus pakket thuisbezorgd. Het bevat voedingssupplementen voor 28 dagen.

6.2 Het Vitae Maximus pakket ontvangt u in uw brievenbus en in dat pakket treft u uw supplementen voor 28 dagen.

6.3 Besteller kan gewenste wijzigingen in de samenstelling van het Vitae Maximus pakket doorgeven via ’Mijn Vitae’. Indien de wijzigingen zeven dagen voor de eerstvolgende verzenddatum zijn doorgeven via het persoonlijke ’Mijn Vitae’ account, zullen deze wijzigingen verwerkt zijn bij de eerstvolgende levering.

7 Beëindiging abonnement
7.1 Besteller kan het Vitae Maximus abonnement elke 4 weken stopzetten tot zeven dagen voor de eerstvolgende verzenddatum. Ga naar het persoonlijke ‘Mijn Vitae’ account om uw abonnement stop te zetten. U kunt ook een e-mail sturen naar info@vitaemaximus.nl of telefonisch contact met ons opnemen via 0348-500294 om uw abonnement stop te zetten.

8 Herroepingsrecht
8.1 De Besteller heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het eerste Vitae Maximus pakket. Om de levering van het volgende Vitae Maximus pakket te voorkomen, moet Besteller tot zeven dagen voor de volgende verzenddatum het abonnement opzeggen via het persoonlijke ‘Mijn Vitae’ account.

9 Klachtenbeleid
9.1 Als u een klacht heeft over een product of de service van Vitae Maximus, neem dan contact met ons op per e-mail via info@vitaemaximus.nl of telefonisch via 0348-500294. Vitae Maximus zal altijd proberen een oplossing te vinden. Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? De klacht kan worden ingediend via een online klachtenformulier op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/odr.

9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de Besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (eventueel vergezeld van beeldmateriaal) worden ingediend bij Vitae Maximus BV

10 Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen Vitae Maximus en de Besteller waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Vitae Maximus en de Besteller over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Vitae Maximus te leveren of geleverde producten kunnen worden voorgelegd aan de klachten commissie van de Consumentenbond.

11 Voorbehoud
11.1 Vitae Maximus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of defecten als gevolg van overmacht. (Force Majeur)

12 Wijzigingen
12.1 Vitae Maximus behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient de aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Van belangrijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden zullen wij klanten één maand voordat de wijziging van kracht gaat, per e-mail op de hoogte stellen.

13 Privacybeleid
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Vitae Maximus behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief of informatie opvraagt verstrekt u vrijwillig persoonlijke informatie. Vitae Maximus verzamelt persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, antwoorden op de vragen in onze online test, naam van uw bank c.q. bankrekening-/creditcardgegevens en de bestelhistorie.

Deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om een supplementenpakket op maat samen te stellen, uw bestelling volgens de gemaakte overeenkomst uit te voeren, voor algemene communicatie, om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice. Vitae Maximus verplicht zich om 100% vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

De informatie wordt niet gedeeld met derden met uitzondering van bijv. de betalingsdienstverlener en de bezorgdienst die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. De betalingsdienstverlener en de bezorgdienst, krijgen van ons alleen de noodzakelijke gegevens. Zij worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uw e-mailadres gebruiken wij slechts om de bestelling te bevestigen en met u te communiceren (via nieuwsbrief of orderbevestiging).

Wij garanderen U dat Uw gegevens alleen intern worden gebruikt voor marktonderzoek, statistische analyses en ter verbetering van onze diensten. U heeft het wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen.

U heeft te allen tijde het recht om de informatie die wij over u bijhouden in te zien, te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@vitaemaximus.nl

Meer details over ons privacy beleid vindt u onder Privacy.

14 Cookies
Vitae Maximus maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de harde schijf van de computer van de bezoeker opslaat. Cookies zorgen ervoor dat de bezoeker herkend wordt en dat alleen de relevante informatie, producten en aanbiedingen getoond worden. Een cookie maakt ook het inloggen makkelijker omdat de bezoeker ingelogd blijft als hij/zij de website vaker bezoekt. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Indien de bezoeker cookies niet wenst te accepteren, kan dit in de browser worden aangeven. Als cookies worden geweigerd, kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde functies niet meer optimaal werken. Over het algemeen bewaren wij cookies voor twaalf maanden!

Meer details over cookies vindt u onder Cookies.