Research

Wij selecteren de duizenden artikelen over voedingssupplementen zo veel mogelijk op hun wetenschappelijke waarde. Dat is lang niet altijd eenvoudig want er zit veel kaf onder het koren. De meeste publicaties komen uit Oosterse landen waar de traditionele geneeskunde een hoge vlucht heeft genomen. Alle door ons bestudeerde publicaties bewaren wij in een database zodat we altijd de originele gegevens kunnen opzoeken. In de volgende stappen kunt u lezen hoe wij te werk gaan:

1

Voorselectie

Laten wij het maar meteen eerlijk zeggen: met het team van Vitae Maximus kunnen we onmogelijk alle onderzoeken naar alle supplementen doorlezen. Dat zou namelijk jaren kosten. Daarom maken wij gebruik van een onafhankelijke supplementen encyclopedie.

Zij kijken op structurele naar het enorme aanbod aan supplementen en kijken vervolgens naar al het bewijs dat ze kunnen vinden.

Als de collega's geen bewijs voor de werkzaamheid kunnen vinden, dan weten we zeker dat het er niet is. En als ze wel bewijs vinden dan nemen wij dat niet klakkeloos over, maar dan voeren we onze eigen Vitae Maximus check uit. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in de volgende stappen.

2

Bewijs voor effect

Bewijs voor de werkzaamheid van supplementen is er in allerlei vormen en maten. Belangrijk is daarom om onderscheid aan te brengen in de kracht van het bewijs. Het krachtigste bewijs is natuurlijk, wanneer meerdere onderzoeken hetzelfde positieve effect vinden.

Bij een meta-analyse worden alle studies over één supplement op één grote hoop gegooid en vervolgens gekeken wat het resultaat is van alle studies bij elkaar opgeteld. Wij proberen altijd eerst dit type onderzoek te vinden.

Daarnaast is voor ons de onderzoeksopzet van groot belang. Onderzoek met een controle groep zegt meer dan onderzoek zonder. Onderaan de lijst staat onderzoek dat niet in mensen maar in menselijke of dierlijke cellen is uitgevoerd. Onderzoekers kunnen in deze cellen soms spectaculaire resultaten vinden maar dit staat nog heel ver af van de praktijk.

3

Optimale dosering

Zodra wij voldoende krachtig bewijs hebben gevonden dat een supplement werkzaam is, gaan we uitdokteren wat de optimaal juiste dosering is. Hierbij zoeken we naar het perfecte evenwicht tussen werkzaamheid aan de ene kant en bijwerkingen aan de andere kant.

Hoewel supplementen over het algemeen weinig tot geen bijwerkingen hebben, kunnen hogere doseringen soms zorgen voor (kortdurende) misselijkheid, hoofdpijn of diarree. Dat voorkomen wij door uit te zoeken wat de juiste dosering is.

4

Beschikbaar voor het lichaam

Een belangrijke stap die vaak over het hoofd wordt gezien. Zo kan het gebeuren dat je een supplement slikt dat bewezen werkzaam is in de juiste dosering, maar dat daar niks van wordt opgenomen door je lichaam.

Sommige stoffen, zoals probiotica, worden afgebroken door het maagzuur. Om dit te voorkomen is het toevoegen van een maagsapresistente capsule van eminent belang. Andere stofjes komen in verschillende vormen voor waarbij de ene meteen wordt uitgepoept en de ander goed wordt opgenomen door het lichaam. Weer andere stofjes hebben een speciale bewerking nodig om goed opgenomen te worden.

De drie apothekers van Vitae Maximus hebben een schat aan ervaring in het bereiden van geneesmiddelen en weten dus precies wat er nodig is om er voor te zorgen dat een supplement beschikbaar is voor het lichaam.

5

Duurzame productie

Wij van Vitae Maximus willen niet alleen de uiterste zorg besteden aan uw lichaam, wij zorgen ook graag goed voor onze planeet. Want ook daar hebben we er maar één van! Onze laatste stap is er daarom op gericht dat we op zoek gaan naar een productie proces en een product dat zo duurzaam mogelijk geproduceerd is.